Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

PROJEKT „AKTYWNI SENIORZY - AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ”

autor Beata Wójcik · 22 maj 2017 o 14:19

Gmina Jastków wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego realizuje projekt pn. „Aktywni seniorzy - aktywna społeczność”, którego celem jest zaktywizowanie społeczności lokalnej w szczególności zaś osób w wieku 60+. Projekt zakłada włączenie się seniorów w lokalną ofertę edukacyjno-kulturalną dedykowaną głównie dzieciom do lat 7 stwarzając tym samym warunki do integracji międzypokoleniowej.

W ramach powyższej inicjatywy zamierzamy przeprowadzić następujące zadania:

  • Szkolenia dla seniorów
  • Doradztwo personalne przygotowujące do prowadzenia w ramach wolontariatu różnorodnych zajęć dla dzieci oraz wydarzeń gminnych
  • Zawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz społeczności lokalnej oraz wspieranie tych instytucji
  • Wyposażenie w „pakiety wolontariusza” do wykorzystania na zajęciach

Doceniając ogrom doświadczenia seniorów, jakie nabyli podczas codziennego życia oraz pracy zawodowej, jak również ich wiedzę i umiejętności, chcielibyśmy zaprosić aktywnych mieszkańców gminy do podzielenia się tymi doświadczeniami z małymi dziećmi. Uczestnicy projektu sami wybierają temat i zakres współprowadzonych warsztatów. Dzieci z entuzjazmem wezmą udział w ciekawych zajęciach prowadzonych przez seniorów natomiast dorośli dzieląc się wiedzą i doświadczeniami - odkryją większą satysfakcję z życia. Dzięki prowadzonym zajęciom seniorzy podejmą nowe role społeczne, a wolontariat seniorów przy wydarzeniach gminnych pozwoli na integrację seniorów i seniorek ze społecznością lokalną.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w naszym wspólnym projekcie.

Osoby chętne do podjęcia współpracy zapraszamy do Referatu Edukacji Kultury i Sportu i Spraw Społecznych pokój numer 17.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.