Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

KOLEKTORY SŁONECZNE - WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

autor Andrzej Dec · 06 mar 2017 o 08:18

Drodzy Mieszkańcy,

Wójt Gminy Jastków uprzejmie informuje, że projekty pn. „Eko-energia w Gminie Jastków I” oraz „Eko-energia w Gminie Jastków III” zostały wybrane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie do dofinansowania. Stosowna umowa na realizację projektów o łącznej kwocie dofinansowania 7 305 750 zł została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 roku. W związku z powyższym osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie montażu kolektorów słonecznych, zostaną listownie poproszone o dokonanie wpłat wstępnie oszacowanego wkładu własnego na poczet realizacji instalacji.

Szacowana wysokość wkładu własnego zależy od kosztów wykonania danej instalacji i kształtuje się następująco:

  • instalacja 2-panelowa – 2.000,00 zł
  • instalacja 3-panelowa – 2.200,00 zł
  • instalacja 4-panelowa – 2.400,00 zł – instalacja 5-panelowa – 3.300,00 zł

Stosowne wpłaty należy dokonać do 21 kwietnia 2017 r.

Rozliczenie końcowe pomiędzy Gminą, a Mieszkańcem nastąpi po zakończeniu realizacji projektu, wtedy również znana będzie ostateczna wartość wkładu własnego przypadającego na mieszkańca.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 57 1240 5497 1111 0010 7256 7969
wpisując w nazwie odbiorcy: Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
w tytule: „Eko-energia w Gminie Jastków – wkład własny

Osoby, które nie dokonają wpłaty zostaną wykreślone z listy, a na ich miejsce wpisane osoby z listy uzupełniającej.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.