Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

INFORMACJA DOT. WYSOKOŚCI WPŁAT ZA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

autor Małgorzata Langiewicz · 24 maj 2018 o 12:09

Uprzejmie informujemy, że podpisana została umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.:

- „Eko-energia w Gminie Jastków-I”

- „Eko-energia w Gminie Jastków-III

Poniżej przedstawiamy kalkulację kosztów dotyczących dostawy i montażu instalacji kolektorów wynikających z przetargu:

Rodzaj instalacji

Łączne koszty instalacji (koszty po przetargu z uwzględnieniem VAT od dofinansowania*)

Dofinansowanie

Koszt Uczestnika w tym VAT od dotacji

Wpłacona zaliczka

Dopłata

Uczestnika

1

2

3

4

(różnica 2-3)

5

6

2- dach elewacja

8 630,28

6 273,85

2 356,43

2 000,00

356,43

2 - grunt

10 400,88

6 669,10

3 731,78

2 000,00

1 731,78

3 -dach elewacja

10 062,36

7 400,95

2 661,41

2 200,00

461,41

3 - grunt

12 038,01

7 800,45

4 237,56

2 200,00

2 037,56

4 -dach elewacja

11 745,00

8 725,25

3 019,75

2 400,00

619,75

4 - grunt

13 939,59

9 114,55

4 825,04

2 400,00

2 425,04

5 - dach elewacja

13 377,96

10 010,45

3 367,51

3 300,00

67,51

14 - dach

77 277,24

55 792,30

21 484,94

10 000,00

11 484,94

Ponadto informujemy, że zgodnie z informacją przekazywaną na etapie podpisywania umowy użyczenia, koszty podpięcia górnej wężownicy do konwencjonalnych źródeł ciepła (np. piec, gaz), koszty zakupu i montażu grzałki, oraz innych dodatkowych urządzeń stanowią koszty pokrywane przez Mieszkańców.

Oprócz kosztów wyszczególnionych powyżej Gmina pokrywa z budżetu wszelkie koszty pozostałe, takie jak wykonanie studium wykonalności, dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski oraz pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu.

* Od kwoty otrzymanej dotacji Gmina odprowadza podatek VAT, który nie podlega odzyskaniu. Jest to nowe stanowisko Ministerstwa Finansów. Koszty te są pokrywane w 100% przez przyszłego Użytkownika.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.