RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ I ROSYJSKIEJ Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W MARYSINIE

autor Marcin Abramek · 25 lip 2022 o 08:23

„Renowacja cmentarza wojennego żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej z okresu I Wojny Światowej w Marysinie”.

Zadanie to dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach  PROGRAMU RZĄDOWEGO  Groby i cmentarze wojenne w kraju oraz z dotacji Austriackiego Czarnego Krzyża udzielonej darowizny pieniężnej.

Wartość projektu: 133 300,00 zł, w tym dofinansowanie z środków ministerstwa: 77 365,50 zł, darowizny Austriackiego Czarnego Krzyża: 45 367,31 zł oraz środków własnych: 10 567,19 zł.

Zadanie realizowane będzie we współpracy Gminy Jastków z Konsulatem Republiki Austrii w Lublinie, reprezentowany przez Konsula Honorowego Pana Piotra Majchrzaka, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy oraz Szkołą Podstawową im. Józefa I. Kraszewskiego w Snopkowie.

Cel zadania: popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii oraz dziedzictwa poprzez wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na terenie cmentarza żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej z okresu I Wojny Światowej w m. Marysin, w którym drzemie potencjał zarówno dydaktyczny, jak i turystyczny.

Projekt jest skierowany dla wszystkich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania wiedzy edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, dlatego w ramach zadania organizowane będą także wizyty edukacyjne.

Istotną wartością dodaną wspólnie realizowanego przedsięwzięcia będzie również promocja lokalnych produktów regionalnych oraz dorobku kulturalnego społeczności lokalnej poza granicą Polski, poznawanie kultury Republiki Austrii oraz zacieśnianie wzajemnych relacji na szczeblu samorządowym.

Zadanie obejmuje renowację cmentarza wojennego żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej z okresu I wojny światowej w miejscowości Marysin, którzy walczyli w Bitwie pod Jastkowem na przełomie lipca i sierpnia 1915 r.

W ramach zadania wykonywane będą następujące prace: prace przygotowawcze, budowa ogrodzenia w miejsce istniejącego, uformowanie alejki ze żwiru wraz z krawężnikami, odtworzenie pierwotnego układu mogił ziemnych i wykonanie ich obramowań, konserwacja istniejących krzyży i kamiennego nagrobku, wykonanie trawników dywanowych pomiędzy mogiłami.
 

Dd009c91 2da4 4e5a 8a4a 257602e90720
F52574f0 2563 47cb 88fe b83ded4eca4f
795a8f09 fdc1 434a 9f2a 63260fca30cc
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.