Informacje

autor Konrad Makowski · 08 lis 2016 o 12:30 · Sprawy Bieżące > Informacje
WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM
autor Ewa Hołod · 04 lis 2016 o 17:18 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 4 listopada 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, przeznaczonych do sprzedaży.
autor Tomasz Choma · 31 paź 2016 o 15:51 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że od dnia 02.11.2016r. uruchomiona zostanie linia obsługiwana przez busa dla mieszkańców sołectw Jastków i Piotrawin posiadających karnet (do odebrania u sołtysa) na trasie Piotrawin II – Panieńszczyzna. Godziny odjazdów busa z pętli Piotrawin II godz. 5:45; 6:15; 6:45; 10:45; 15:15; 17:15; 18:20; 20:30. Kursy będą realizowane w dni robocze. Cena biletu w jedną stronę na całej trasie wyniesie 1,5zł.
autor Ewa Hołod · 15 paź 2016 o 19:55 · Sprawy Bieżące > Informacje
Na dzień 6 października 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:
autor Barbara Czubak · 12 wrz 2016 o 08:53 · Sprawy Bieżące > Informacje
Projekt skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki mają ukończony 75 rok życia.
autor Barbara Czubak · 01 wrz 2016 o 09:15 · Sprawy Bieżące > Informacje
Od 5 września br. rusza projekt organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw „Z PZU po lekcjach. Rok z wolontariatem”. Projektem zostaną objęte trzy szkoły podstawowe w województwie lubelskim: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach i Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie.
autor Marcin Abramek · 01 wrz 2016 o 09:04 · Sprawy Bieżące > Informacje
Od 1 września 2016r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznawanie stypendiów w ramach dwóch nowych programów stypendialnych: • „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017” • „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”.
autor Ewa Hołod · 29 sie 2016 o 14:04 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wójt Gminy Jastków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastków zostało wywieszone, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa własności atrakcyjnie położonej nieruchomości, oznaczonej nr 67 o pow. 0,2017 ha, w m. Panieńszczyzna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskie o symbolu MN. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej KDP nr 2209L. Dojazd do działki drogą gruntową, prowadzącą od asfaltowej drogi gminne. Działka posiada możliwość podłączenia w istniejące na tym terenie sieci: energetyczną i telefoniczną a w planie inwestycyjnym Gminy Jastków na 2016 r. jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel. 81 502 04 28.
autor Konrad Makowski · 02 sie 2016 o 13:06 · Sprawy Bieżące > Informacje
Konkurs dla Najlepszych Producentów Rolnych Regionu Lubelskiego
autor Konrad Makowski · 22 lip 2016 o 10:59 · Sprawy Bieżące > Informacje
Czwarty tom z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” zawiera zbiór studiów poświęconych wydarzeniom, jakie rozległy się na naszej ziemi przed stu laty, w drugim roku trwania I wojny światowej.
autor Konrad Makowski · 20 lip 2016 o 15:07 · Sprawy Bieżące > Informacje
Rozkłady jazdy linii nr 20 i 33 obowiązujące od 1 lipca br.
autor Konrad Makowski · 19 lip 2016 o 08:14 · Sprawy Bieżące > Informacje
Apel Prezesa KRUS do rolników
autor Konrad Makowski · 11 lip 2016 o 10:24 · Sprawy Bieżące > Informacje
Szukasz pracy? Pójdź do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.
autor Ewa Hołod · 04 lip 2016 o 15:34 · Sprawy Bieżące > Informacje
Na dzień 23 czerwca 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:
autor Ewa Hołod · 01 lip 2016 o 20:47 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 16 czerwca 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, przeznaczonych do sprzedaży.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.