Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Jastków odpowiedzialna jest firma

EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski 28,
21-132 Kamionka
tel. 81 852 90 35


Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Barak Dąbrowica Dębówka Jastków Józefów Pociecha Ługów Marysin Miłocin Moszenki Moszna Moszna Kolonia Natalin Ożarów Panieńszczyzna Piotrawin Płouszowice Płouszowice Kolonia Sieprawice Sieprawki Sługocin Smugi Snopków Tomaszowice Tomaszowice Kolonia Wysokie

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Barak
 • 30 maja 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 14 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 28 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Dąbrowica
 • 30 maja 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 14 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 28 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Dębówka
 • 30 maja 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 14 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 28 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Jastków
 • 25 maja 2018
  • komunalne
  • segregowane
 • 06 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 21 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
Józefów Pociecha
 • 25 maja 2018
  • komunalne
 • 26 maja 2018
  • odpady zielone
 • 05 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 19 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Ługów
 • 01 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 18 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Marysin
 • 25 maja 2018
  • komunalne
 • 26 maja 2018
  • odpady zielone
 • 08 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 22 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Miłocin
 • 30 maja 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 05 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 19 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Moszenki
 • 01 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 18 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Moszna
 • 04 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 20 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Moszna Kolonia
 • 05 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 19 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Natalin
 • 25 maja 2018
  • komunalne
 • 26 maja 2018
  • odpady zielone
 • 08 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 22 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Ożarów
 • 01 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 18 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Panieńszczyzna
 • 25 maja 2018
  • komunalne
  • segregowane
 • 06 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 21 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
Piotrawin
 • 25 maja 2018
  • komunalne
  • segregowane
 • 05 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 19 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Płouszowice
 • 14 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 29 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
Płouszowice Kolonia
 • 14 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
 • 29 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
Sieprawice
 • 01 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 18 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Sieprawki
 • 01 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 18 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Sługocin
 • 01 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 18 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Smugi
 • 26 maja 2018
  • odpady zielone
 • 28 maja 2018
  • komunalne
 • 11 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 25 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Snopków
 • 26 maja 2018
  • odpady zielone
 • 28 maja 2018
  • komunalne
 • 11 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 25 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Tomaszowice
 • 04 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 20 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Tomaszowice Kolonia
 • 04 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 20 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
Wysokie
 • 01 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
  • odpady zielone
 • 18 czerwca 2018
  • komunalne
  • odpady zielone

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Panieńszczyzna
 • 06 czerwca 2018
  • komunalne
 • 08 czerwca 2018
  • segregowane
 • 21 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
Snopków
 • 08 czerwca 2018
  • komunalne
  • segregowane
 • 21 czerwca 2018
  • segregowane
 • 25 czerwca 2018
  • komunalne
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.