Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Barak Dąbrowica Dębówka Jastków Józefów Pociecha Ługów Marysin Miłocin Moszenki Moszna Moszna Kolonia Natalin Ożarów Panieńszczyzna Piotrawin Płouszowice Płouszowice Kolonia Sieprawice Sieprawki Sługocin Smugi Snopków Tomaszowice Tomaszowice Kolonia Wysokie

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Barak
 • 13 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • segregowane
Dąbrowica
 • 13 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • segregowane
Dębówka
 • 13 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • segregowane
Jastków
 • 23 listopada 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
 • 21 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Józefów Pociecha
 • 04 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Ługów
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Marysin
 • 07 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Miłocin
 • 04 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Moszenki
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Moszna
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Moszna Kolonia
 • 04 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Natalin
 • 07 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Ożarów
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Panieńszczyzna
 • 23 listopada 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
 • 21 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Piotrawin
 • 04 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Płouszowice
 • 29 listopada 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
 • 28 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Płouszowice Kolonia
 • 29 listopada 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
 • 28 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Sieprawice
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Sieprawki
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Sługocin
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Smugi
 • 10 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Snopków
 • 10 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Tomaszowice
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Tomaszowice Kolonia
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane
Wysokie
 • 03 grudnia 2018
  • komunalne
  • odpady zielone
  • popiół
  • segregowane

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Panieńszczyzna
 • 29 listopada 2018
  • komunalne
  • segregowane
 • 07 grudnia 2018
  • komunalne
  • segregowane
 • 21 grudnia 2018
  • komunalne
  • segregowane
Snopków
 • 10 grudnia 2018
  • komunalne
  • segregowane
 • 21 grudnia 2018
  • komunalne
  • segregowane
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.