Sprawy Bieżące

AKTYWNA TABLICA 2023 W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 11 wrz 2023 o 13:48

Gmina Jastków otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 140 000,00 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Wkład własny finansowy Gminy wynosi 35 000,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 175 000,00 zł.

Program Aktywna Tablica dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Dofinansowaniem  zostały objęte  4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Jastków tj.

L.P.

Nazwa Szkoły

Kwota dofinansowania

Wkład własny

1

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach

35 000,00

8 750,00

2

Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie

35 000,00

8 750,00

3

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach 

35 000,00

8 750,00

4

Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie 

35 000,00

8 750,00

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

 

477bdb4a f0a4 4160 817c 1cd34da2cec1
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.