Sprawy Bieżące

INFORMUJEMY, ŻE STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R. NIE ULEGŁA ZMIANIE I AKTUALNIE WYNOSI 29,00 ZŁ/MIESIĄC ZA KAŻDĄ ZAMIESZKAJĄCĄ OSOBĘ.

autor Michał Słodkowski · 22 mar 2023 o 10:15

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. nie uległa zmianie i aktualnie wynosi 29,00 zł/miesiąc za każdą zamieszkającą osobę.

Od ww. stawki podstawowej są naliczane następujące ulgi:

  • 5,00 zł/miesiąc - zwolnienie za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdy bioodpady stanowiące odpady komunalne składowane są w przydomowym kompostowniku;

  • 4,30 zł/miesiąc - zwolnienie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny.

 

Terminy płatności rat:

  • I rata – termin płatności do 31.03.2023r.

  • II rata - termin płatności do 30.06.2023r.

  • III rata – termin płatności do 02.10.2023r.

  • IV rata - termin płatności do 02.01.2024r.

 

Opłaty dokonujemy bez wezwania !!!

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.