Sprawy Bieżące

NABÓR KART PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 30 kwi 2024 o 11:07

Nabór kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków

W związku z prowadzeniem przez Gminę Jastków działań zmierzających do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwracamy się z prośbą o składanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgodnie z wzorem karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego stanowiącą załącznik nr. 1 do niniejszej informacji. Zaproponowane przez Państwa projekty zostaną przeanalizowane a uzupełnienie karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego będzie stanowiło podstawę do umieszczenia projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.