Sprawy Bieżące

NABÓR PARTNERA POCHODZĄCEGO SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027, PRIORYTET V PRIORYTETU FERS, DZIAŁANIE 5.1 INNOWACJE SPOŁECZNE (INNOWACYJNE DZIAŁANIA SPOŁECZNE). WNIOSKODAWCĄ BĘDZIE GMINA JASTKÓW.

autor Michał Słodkowski · 25 mar 2024 o 15:02

Nabór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet V Priorytetu FERS, Działanie 5.1 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne). Wnioskodawcą będzie Gmina Jastków.

Załączniki:

  1. Informacja_na_stronę.pdf 25 mar 2024 — 145 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.