Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O I SESJI RADY GMINY IX KADENCJI

autor Marcin Abramek · 30 kwi 2024 o 11:03

Na podstawie Postanowienia Nr 386/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.  oraz na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  w dniu 07 maja 2024 r. tj. we wtorek o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3 w Panieńszczyźnie odbędzie się I sesja Rady Gminy Jastków IX kadencji.

Porządek obrad I sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przerwa
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Jastków: - podjęcie Uchwały Nr I//2024 Rady Gminy Jastków z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jastków.
 9. Wybór  Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jastków: - podjęcie Uchwały Nr I//2024 Rady Gminy Jastków z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jastków.
 10. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jastków: - podjęcie Uchwały Nr I//2024 Rady Gminy Jastków z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jastków.
 11. Powołanie Komisji skarg, wniosków i petycji: - podjęcie Uchwały Nr I//2024 Rady Gminy Jastków z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 12. Przerwa
 13. Powołanie stałych komisji Rady Gminy Jastków: - podjęcie Uchwały Nr I//2024 Rady Gminy Jastków z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Jastków.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                                                                                         Teresa Kot

                                                                                                                                                                (-)

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.