Sprawy Bieżące

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY JASTKÓW POPRZEZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SZLAKÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH”.

autor Marcin Abramek · 09 mar 2018 o 11:28

 

W dniu 5 marca  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu którego celem jest utworzenie szlaku pieszego i rowerowego na terenie Gminy Jastków.

Projekt, którego całkowita wartość wynosi 92 112,82 zł uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Umowę, na dofinansowanie inwestycji w kwocie  podpisali przedstawiciele Gminy Jastków – pani Teresa Kot Wójt Gminy, oraz pani Małgorzata Kamińska – Skarbnik, zaś w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – pan Mateusz Winiarski – zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie będzie polegać na modernizacji szlaku rowerowego, poprzez stworzenie nowego z istniejących na terenie gminy szlaków, budowie nowych odcinków łączących istniejące szlaki. Nowopowstały szlak będzie połączony ze szlakiem zielonym prowadzącym do Gminy Garbów w miejscowości Ługów, oraz ze szlakiem czerwonym Lublin-Nałęczów-Kazimierz, wytyczonym przez Urząd Marszałkowski w miejscowości Dąbrowica. Ponadto w celu poprawy dostępności oraz ułatwienie korzystania ze szlaku rowerowego na terenie gminy zostanie stworzona multimedialna aplikacja mobilna dla szlaków rowerowych gminy Jastków, posiadająca funkcję wczytywania trasy do wybranych miejsc za pomocą geolokalizacji.

Aplikacja na urządzenia mobilne będzie zawierała informacje o gminie Jastków, istniejących lub nowo powstałych szlakach rowerowych. Będzie również zawierać mapy, opisy zabytków, szlaków turystycznych, aktualnych wydarzeń, atrakcji, bazę noclegową i gastronomiczną. Dodatkową funkcjonalnością będzie wyposażenie aplikacji w czytnik QR kodów, co ułatwi jej instalowanie w urządzeniach mobilnych oraz dotarcie do informacji zawartych w bazie aplikacji. Kody QR (ok. 50 szt.) zostaną naklejone na tablicach informacyjnych oraz innych miejscach wyznaczonych przez gminę Jastków.

Szlak przebiegać będzie przez Jastków, Barak, Natalin Kolonia, Snopków, Smugi, Piotrawin I, Sieprawice, Sługocin, Ługów, Ożarów, Moszna Kolonia, Moszenki, Moszna, Tomaszowice Wieś, Tomaszowice Kolonia, Dąbrowica oraz Wysokie. Zakończenie inwestycji zaplanowano na sierpień 2018r.   

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.