Sprawy Bieżące

PONOWNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH KONSULTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LGD „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA” NA LATA 2023-2027 (LSR)

autor Michał Słodkowski · 23 sie 2022 o 09:10

Szanowni Państwo,

Członkowie LGD "Kraina wokół Lublina"

Ponownie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Termin spotkania w Gminie Jastków odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Jastków (ul. Chmielowa 3, 21-002 Panieńszczyzna), w dniu 30.08.2022. Konsultacje rozpoczną się o godzinie 8:00.

Zaproszenie skierowane jest  do mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” tj. gmin:  Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew, w tym: członków LGD „Kraina wokół Lublina”, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkania mają charakter otwarty. Przeprowadzone będą metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkań będzie:

  1. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
  2. Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”
  3. Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcie kierowanego w ramach  podejścia  LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  4. Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina na lata 2023-2027.
  5. Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.

 

Spotkania odbywać się będą na terenie każdej z gmin członkowskich LGD „Kraina wokół Lublina” według harmonogramu dostępnego na stronie LGD "Kraina wokół Lublina"

Będziemy wdzięczni za przybycie oraz rozpropagowanie niniejszej informacji wśród osób zainteresowanych działalnością LGD.

5c356c7f 9399 4298 b33e 4ec5e667f03a
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.