Sprawy Bieżące

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „PRZEDSZKOLE MARZEŃ- NOWOCZESNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE JASTKÓW"

autor Ewa Siwińska · 04 cze 2024 o 14:42

W  dniu 29  maja  2024  roku  Wójt  Gminy Jastków  -  Pan  Paweł  Jędrejek  podpisał  umowę  o dofinansowanie dotyczącą działania 7.1 Infrastruktura przedszkolna Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Gmina Jastków na podstawie umowy FELU.07.01-IZ.00-0021/23-00 realizuje projekt pn. „Przedszkole marzeń- nowoczesna edukacja przedszkolna w gminie Jastków”.

Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Jastków poprzez wyposażenie 6 oddziałowego Przedszkola w Snopkowie. W ramach projektu zakupione   będą   m.in.   zestawy   mebli   do   oddziałów   przedszkolnych,   pomieszczeń   dyrektora i personelu, zestawy pomocy dydaktycznych i zabawek, wyposażenie Sali sensorycznej, dostawa nowoczesnego sprzętu IT, wyposażenie stołówki.

Projekt będzie realizowany w terminie 01.09.2023 r. do 30.09.2024 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 600 600,00 zł, w tym 510 510,00 zł  ze środków UE.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.