Sprawy Bieżące

RELACJA Z III SESJI IX KADENCJI RADY GMINY JASTKÓW

autor Ewa Siwińska · 01 lip 2024 o 09:40

W dniu 📅28 czerwca 2024 roku odbyła się odbyła się III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Jastków. Zgodnie z porządkiem obrad, przyjęto następujące uchwały:

➡️UCHWAŁA NR III/12/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie regulaminu korzystania ze „zbiornika retencyjnego Jastków”.

➡️UCHWAŁA NR III/13/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

➡️UCHWAŁA Nr III/14/2024 r. RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastków.

➡️UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jastków.

➡️UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/428/2023 Rady Gminy Jastków z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

➡️UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego”.

➡️UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków.

➡️UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

➡️UCHWAŁA NR III/20/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków.

➡️UCHWAŁA NR III/21/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2036.

➡️UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

5370ee61 6a7e 41fe ad1f b77e542a5b81
089dfbc4 e2bf 4c6a 97f7 cee21b8f2efd
5fa67142 c74e 43b0 bf71 66a260135dfe
69078173 a7c9 4cc6 96c7 9de2c87c9abe
Cdb4d327 d821 465c b4e1 4b852ac2334a
629cc206 6ce4 456f 89eb 593308e6a06b
2326f1d8 c218 401c 8e71 cf8ecc9250a2
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.