Sprawy Bieżące

SPRAWOZDANIE Z LVIII SESJI RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 29 lis 2023 o 14:44

W dniu 24 listopada odbyła się LVIII Sesja Rady Gminy na której podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR LVIII/501/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

UCHWAŁA NR LVIII/502/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Snopkowie.

UCHWAŁA NR LVIII/503/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia Petycji mieszkańców Snopkowa, Marysina oraz Smug dotyczącej autobusu linii nr 30.

UCHWAŁA NR LVIII/504/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

UCHWAŁA NR LVIII/505/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jastków na rok 2024

UCHWAŁA NR LVIII/506/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jastków na 2024 rok

UCHWAŁA NR LVIII/507/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/192/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Jastków

UCHWAŁA NR LVIII/508/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035.

UCHWAŁA NR LVIII/509/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023.

E22779c2 8c0e 43b4 943b d692b1e12d4c
D3cc93f8 0894 46e2 b9fe 3c7ca9b51c4f
A764febb 3d09 4d72 abc8 2dbae380e5ab
01886e4d 1405 4ee8 a9b9 c63da1cb74f7
F9324e51 d12b 4892 aa61 ab6a5f9263e7
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.