Sprawy Bieżące

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA W PŁOUSZOWICACH – DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

autor Barbara Bryda · 03 cze 2024 o 13:57

10 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii. Ekopracownia powstała w ramach wygranej konkursu pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Ekopracownia OZE stała się swoistym motywatorem do podjęcia aktywnych działań na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej oraz postaw proekologicznych wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły.

Z zasobów Pracowni OZE korzystali na co dzień wszyscy uczniowie Szkoły w ramach edukacji przyrodniczej, biologicznej i ekologicznej z uwzględnieniem treści podstawy programowej oraz wynikającej z aktualnego zapotrzebowania na organizację dodatkowych zajęć np. koła przyrodniczego, biologicznego i ekologicznego. Bogactwo pomocy dydaktycznych (m.in. modele energii odnawialnej, zestawy badawcze powietrza, wody i gleby, interaktywne plansze i zestawy demonstracyjne, przyrządy do pomiarów ekologicznych, edukacyjne maty podłogowe i ścienne, gry dydaktyczne) oraz nowoczesne wyposażenie sali (m.in. nowy zestaw mebli, komputery, monitor interaktywny i projektor, tablet) pozwoliło pogłębić wiedzę o otaczającym świecie i lepiej wykorzystać ją w praktyce.

Innym obszarem szkolnych działań ekologicznych był aktywny udział nauczycieli oraz uczniów w zewnętrznych szkoleniach zorganizowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym” oraz „Prawidłowa segregacja odpadów”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych przez fundację „LUPUS”. Nieustanna edukacja wpłynęła na efektywniejsze kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych.

Najobszerniejszą sferą aktywności proekologicznej była kreatywna, nieszablonowa działalność szkolnych kół zainteresowań: ekologicznego, biologicznego i przyrodniczego. W tym roku szkolnym realizowane były projekty edukacyjne: „Z ekologią na Ty”, „EkoŚwiat”, „Pożyteczne odpady w naszych ogródkach” oraz konkursy ekologiczne:Jestem EKO – bądź i TY", „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”, „Energia odnawialna”. W ramach realizacji zadań projektowych i konkursowych uczniowie wykonali szereg działań np.: sadzenie roślin oraz dbanie o nie; przygotowanie reklamowych haseł proekologicznych; napisanie wiersza ekologicznego oraz „Dekalogu Ekologa”; stworzenie logo Koła „Eko” przy wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji; przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. konieczności prawidłowej segregacji odpadów; zaprojektowanie i wykonanie ekoprzytulanki oraz ozdób świątecznych z materiałów z odzysku; nagranie filmu edukacyjnego nt. konieczności i sposobów minimalizowania odpadów oraz krótkiego filmu instruktażowego nt. zasad właściwej segregacji śmieci; wykonali plakaty pt. „Świat za 100 lat”; zorganizowali zbiórkę zużytych baterii oraz aktywnie włączyli się w charytatywną akcję zbiórki książek oraz akcję „Sprzątanie Świata”; zaprezentowali prognozę pogody; przygotowali lapbooki z okazji „Dnia Ziemi” oraz ekozawieszki z hasłami ekologicznymi; zaprezentowali przed całą społecznością szkolną przedstawienie ekologiczne.

Zasoby Ekopracowni OZE wpływają na edukację proekologiczną całej społeczności szkolnej. Każda sfera aktywności ekologicznej (edukacja ekologiczna w ramach realizacji treści podstawy programowej, szkolenia/warsztaty, działalność szkolnych kół: przyrodniczego, biologicznego i ekologicznego) skupia się na różnych aspektach związanych z ochroną środowiska i promowaniem świadomości ekologicznej. Edukacja ta przełoży się na realne działania na rzecz ochrony naszej PLANETY. Informacje o realizacji działań związanych z ekologią są na bieżąco publikowane na stronie Facebookowej Szkoły (#SPPłouszowice) oraz Szkolnego Koła Przyrodniczego „EKO” (#SzkolneKołoPrzyrodniczeEko). Zachęcamy do zaobserwowania naszych działań.

443c4612 12ff 40d2 8113 d9a580fc18c2
Ae933bce 6f96 488e bfef d68386309a0c
65ba0164 66a9 4aef a511 a176125987c9
1d06df18 edd9 478b 99ae c5bdb0075c64
712fc2f0 49c3 4c17 be5b 8fe99548a98c
F094f172 a682 456c ac7a 2a7897fe1e24
C563e93e f1ed 4ba7 b7b1 d9ce65e11c24
F128cb80 3890 4b0d b7b4 349feca10788
C7641df6 0505 4a64 86da 7882220e6923
A0edc241 d05e 4a73 8425 0d244b0be1f9
A65604ca d912 4b9f a956 20f12343d4af
3079a3f3 5055 4f91 b220 7a1629ef546c
A8f335fe 01b0 4a30 92b7 8af14a959752
1bfbc1e0 4106 4b58 9059 b763f209d08d
0db10e3a 9c18 4468 9fa4 439ac8bf5aea
Dc8cd8cb ef00 4ff1 a03f 77f6c9421bf7
Fa6808ff 886d 4c8c 8766 bcd47e4b6565
38691d5f c93d 4cb6 b1ac f18003aede58
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.