Sprawy Bieżące

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW

autor Marcin Alter · 24 mar 2020 o 12:37

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.