Sprawy Bieżące

XIII SESJA RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 29 lis 2019 o 11:56

W dniu dzisiejszym odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Jastków. W trakcie posiedzenia Radna Gminy przyjęła następujące projektu uchwał:

1) UCHWAŁA NR XIII/94/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

2) UCHWAŁA NR XIII/95/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

3) UCHWAŁA NR XIII/96/2019  RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada  2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica

4) UCHWAŁA Nr XIII/97/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych usytuowanego w budynku nr 39 w m. Tomaszowice- Kolonia gm. Jastków na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty

5) UCHWAŁA NR XIII/98/2019 RADY GMINY JASTKÓW  z dnia 29 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

6) UCHWAŁA NR XIII/99/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019  w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego ,,Program polityki zdrowotnej  w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2020-2023”

7) UCHWAŁA NR XIII/100/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/153/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8) UCHWAŁA NR XIII/101/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

9) UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

10) UCHWAŁA NR XIII/103/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

11) UCHWAŁA NR XIII/104/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 1/5/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Jastków

 

96350de8 53be 46e2 961e 763e13fa2ee6
2430a1e7 896b 440a 8591 d07a2395ac8e
760ed4b8 b697 43e4 b24b ec8bc718711a
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.