Sprawy Bieżące

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

autor Marcin Abramek · 14 lis 2022 o 11:00

Prawo do zakupu węgla w cenie preferencyjnej za tonę mają Mieszkańcy Gminy Jastków z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy Jastków poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br. 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. do końca marca 2023 r. 

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad- grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony. W przypadku nie wykorzyatania przez gospodarstwo domowe pełnej puli węgla przysługującej w naborze do końca 2022 r. przechodzi ona w całości bądź w części która nie została wykorzystana na 2 nabór realizowany do stycznia 2023 r. (jeśli gospodarstwo zakupiło w 2022 r. węgiel w ilości np. 1 tony, to w 2023 r. będzie mogło zakupić 2 tony węgla - czyli 1,5 tony wynikającej z limitu oraz 0,5 tony, która pozostała w 2022 roku).

Na podstawie odgórnych decyzji Gminę Jastków w zakresie dostarczania węgla obsługiwać będzie Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S. A.

Informacja o dostępności węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego będzie udostępniania przez pracowników Urzędu Gminy, w biuletynie informacji publicznej Gminy Jastków i na stronie internetowej Gminy Jastków, www.jastkow.pl

UWAGA !!!

W asortymencie jakim dysponuje Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S. A. nie znajduje się EKOGROSZEK.

ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  PO  PREFERENCYJNEJ  CENIE

  1. Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jastków.  Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację)
  2. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.jastkow.pl, lub kliknij tutaj
  3. Urząd Gminy Jastków dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu.
  4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.
  5. Płatności za zakup paliwa stałego będzie można dokonać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Jastków NR 05 1240 2223 1111 0011 0365 1164  w tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię wnioskodawcy zakupu preferencyjnego.
  6. Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura i dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu. Dokument uprawniający do odbioru węgla wydawany będzie jednokrotnie, w jednym egzemplarzu.

UWAGA !!!

Składy węgla realizujące preferencyjną sprzedaż:

  1. DYSTRYBUCJA LAVISTA TADEUSZ LALAK - TOMASZOWICE KOLONIA 38.
  2. WELPO PIOTR ŚCIRKA - JASTKÓW 90.
  3. TRANS-MET PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PIOTR LATKOWSKI - BAZA G.S. JASTKÓW.

Sprzedaż węgla przez Gminę nie obejmuje kosztu transportu węgla ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węglowym).

Wniosek o zakup można składać  na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek, środa, czwartek, piątek: od 7:30 do 15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adres skrzynki na platformie ePUAP: /iar890l8xi

UWAGA !!!

Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik Urzędu Gminy poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Numer konta do wpłaty jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Jastków. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.