NABÓR NA STANOWISKO: WYCHOWAWCA

autor Kinga Popielarczyk · 23 sty 2020 o 09:51

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

 

Ogłoszenie na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Do naboru stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie wychowawca 23 sty 2020 — 892 KB
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 23 sty 2020 — 113 KB
  3. Klauzula informacyjna 23 sty 2020 — 136 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.