Sprawy Bieżące

KOMUNIKAT CENTRALNEGO BIURA SPISOWEGO

autor Marcin Abramek · 10 lut 2021 o 12:31

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.