Sprawy Bieżące

PESEL DLA OBYWATEL UKRAINY

autor Michał Słodkowski · 09 mar 2022 o 11:57

Wszelkie kwestie związane z nadawaniem numeru PESEL czy zameldowaniem obywateli Ukrainy, znajdujących się na terytorium RP od 24 lutego 2022r., będą uregulowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa ta dotyczy określenia szczególnych zasad zalegalizowania na terytorium RP pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz określenia form wsparcia obywateli Ukrainy, w tym m.in. szczególnych zasad powierzenia im pracy oraz zasad podejmowania i wykonywania przez nich działalności gospodarczej. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ww. ustawy a więc jej przepisy nie są jeszcze powszechnie obowiązujące (na dzień 9 marca 2022r.) Gdy tylko ustawa wejdzie w życie, uruchomiony zostanie specjalny tryb nadawania nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy. Proces ten połączony będzie z pobraniem wizerunku osoby (zdjęcie biometryczne) oraz jej odcisków palców. Rejestracja danych niezbędna jest z punktu udzielania dalszych świadczeń uchodźcom.

Automatycznie nadawany będzie także Profil Zaufany.

W związku z powyższym proszę śledzić strony internetowe:

https://www.jastkow.pl - gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje ws. ewidencji obywateli Ukrainy

https://www.sejm.gov.pl - gdzie możecie Państwo śledzić przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy

https://www.gov.pl/web/premier - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://www.lublin.uw.gov.pl/ - strona Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Prosimy zatem o cierpliwość w oczekiwaniu na nowe przepisy dot. pomocy uchodźcom.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.