Sprawy Bieżące

UWAGA !

autor Marcin Abramek · 12 wrz 2019 o 14:02

Pierwsze otwarte spotkanie z Premierem i Wojewodą będzie miało miejsce o godzinie 14:30 w Tomaszowicach (nr 106006L) na nowo wybudowanej drodze z dofinansowaniem rządowym w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Drugie spotkanie o godzinie 15:15 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich , Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowica oraz mieszkańcami Gminy Jastków.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.