Sprawy Bieżące

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM ODPADÓW BIO, TJ. LIŚCI, TRAWY CZY GALĘZI

autor Joanna Idzik · 20 paź 2018 o 18:50

Zgodnie z przepisami obowiązuje zakaz spalania wszystkich odpadów zarówno w piecach jak i ogniskach. Wszelkie naruszenia tego zakazu podlegają każe pieniężnej w postaci mandatu.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować do Policji.

Wszystkie odpady BIO można składować na kompostownikach, gromadzić w brązowych workach lub oddać do 2 punktów PSZOK położonych na terenie naszej gminy.

Nie zatruwajmy naszych bliskich oraz środowiska!

20c29b9b 5df5 4fe1 8ae6 ea6e3718776b
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.