Sprawy Bieżące

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG III KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JASTKÓW NA LATA 2016 -2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JASTKÓW NA LATA 2016 -2023

autor Marcin Abramek · 05 wrz 2016 o 10:32

Informacja podsumowująca przebieg III konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.