Sprawy Bieżące

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JASTKÓW W 2020 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

autor Kinga Popielarczyk · 11 paź 2019 o 12:19

Wójt Gminy Jastków zaprasza  organizacje pozarządowe  i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Załączniki:

  1. Informacja 11 paź 2019 — 278 KB
  2. Roczny 2020 11 paź 2019 — 36,2 KB
  3. Zarządzenie 11 paź 2019 — 360 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.