Sprawy Bieżące

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 15-07-2016R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW NA LATA 2016-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU

autor Marcin Abramek · 15 lip 2016 o 13:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków z dnia 15-07-2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.