Sprawy Bieżące

WÓJT GMINY JASTKÓW OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW NA LATA 2016 - 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU.

autor Małgorzata Langiewicz · 22 lip 2016 o 12:45

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.); w związku z art. 47, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz 353) oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Jastków informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie:

 1. projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016 - 2023” (GPR);
 2. projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Jastków na lata 2016 - 2023.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016 - 2023” (GPR) wynika z konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu. Uwagi oraz opinie do konsultowanych dokumentów można składać od 22 lipca do 26 sierpnia 2016 roku.

Opinie można składać za pomocą formularza (załączniki do pobrania):

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: poczta@jastkow.pl;
 • w formie pisemnej poprzez wypełniony formularz, który należy przesłać na adres Urzędu Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków;
 • ustnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 18 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków.

W dniu 24 sierpnia 2016 roku w godzinach 1100 – 1300 w Urzędzie Gminy Jastków w ramach konsultacji społecznych zostanie omówiony:

 1. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016 – 2023;
 2. projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Jastków na lata 2016 - 2023.
Załączniki:

 1. Informacja podsumowująca przebieg III konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 01 wrz 2016 — 206 KB
 2. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) 22 lip 2016 — 13,7 MB
 3. GPR - mapa Miłocin 22 lip 2016 — 2,21 MB
 4. GPR - mapa Struga Tomaszowicka 22 lip 2016 — 2,79 MB
 5. GPR - mapa Snopków 22 lip 2016 — 2,9 MB
 6. GPR - mapa Józefów 22 lip 2016 — 4,9 MB
 7. GPR - mapa Panieńszczyzna 22 lip 2016 — 5,05 MB
 8. GPR - mapa Dąbrowica 22 lip 2016 — 5,9 MB
 9. GPR - mapa Marysin 22 lip 2016 — 9,26 MB
 10. GPR - mapa Jastków 22 lip 2016 — 9,34 MB
 11. Prognoza oddziaływania na środowisko (POS) 22 lip 2016 — 1,92 MB
 12. POS - mapa Miłocin 22 lip 2016 — 2,21 MB
 13. POS - mapa Struga Tomaszowicka 22 lip 2016 — 2,79 MB
 14. POS - mapa Snopków 22 lip 2016 — 2,9 MB
 15. POS - mapa Józefów 22 lip 2016 — 4,9 MB
 16. POS - mapa Panieńszczyzna 22 lip 2016 — 5,05 MB
 17. POS - mapa Dąbrowica 22 lip 2016 — 5,9 MB
 18. POS - mapa Jastków 22 lip 2016 — 9,34 MB
 19. POS - mapa Marysin 22 lip 2016 — 9,26 MB
 20. Formularz zgłaszania uwag do GPR 22 lip 2016 — 38 KB
 21. Formularz zgłaszania uwag do prognozy 22 lip 2016 — 37 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.