Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

PIERWSZY ETAP REALIZACJI PROJEKTU ”MALI ODKRYWCY W JASTKOWIE”

autor Barbara Czubak · 13 mar 2017 o 12:01

                                                                                                                                    

Za nami pierwszy etap realizacji projektu ”Mali Odkrywcy w Jastkowie”. Spotkanie miało formę szkolenia w którym uczestniczyły nauczycielki szkół podstawowych z terenu Gminy Jastków. Celem spotkania było podniesienie umiejętności pedagogów w zakresie wprowadzania nowych metod pracy z dziećmi, w tym metody badawczej, która uczy dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie oraz wyciągania wniosków. Szkolenie przeprowadził Pan Dominik Kmita – pedagog społeczny, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, trener fundacji. Podczas szkolenia uczestniczki realizowały takie projekty badawcze jak: Projekt „Miód”, „Gotówka”, ”Kosmetyki”, „Kościół”, „Apteka”. Projekty badawcze to metoda pracy, która zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela jest koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej i umożliwienie samodzielnego zdobywania wiedzy. Na koniec spotkania każda z nauczycielek została wyposażona w Kuferek Badacza zawierający narzędzia i pomoce niezbędne do realizacji badań przez dzieci. Podczas kolejnego etapu który odbędzie się 21.04.2017 r. nauczycielki będą mogły zaprezentować pierwsze wyniki realizowanych projektów badawczych.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.