Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Panieńszczyzna

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Panieńszczyzna
 • 26 kwietnia 2019
  • komunalne
  • zielone
  • popiół
  • segregowane
 • 17 maja 2019
  • komunalne
  • zielone
 • 31 maja 2019
  • komunalne
  • zielone
  • segregowane

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Panieńszczyzna
 • 27 marca 2019
  • komunalne
  • segregowane
 • 11 kwietnia 2019
  • komunalne
  • segregowane
 • 24 kwietnia 2019
  • komunalne
  • segregowane
 • 13 maja 2019
  • komunalne
  • segregowane
 • 29 maja 2019
  • komunalne
  • segregowane
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.