Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne


Odpady zielone max. 4 worki sprzed posesji, pozostała ilość bioodpadów przyjmowana będzie w punktach PSZOK

 

Panieńszczyzna

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Panieńszczyzna

posesje wielorodzinne


 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Panieńszczyzna
  • 29 września 2023
    • komunalne
    • zielone
    • segregowane
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.