Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Sługocin

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Sługocin
  • 17 czerwca 2020
    • komunalne
    • szkło
    • zielone

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.