Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Smugi

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Smugi
 • 12 lutego 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 12 marca 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 12 kwietnia 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 26 kwietnia 2021
  • komunalne
  • zielone
 • 12 maja 2021
  • komunalne
  • zielone
  • segregowane
 • 26 maja 2021
  • komunalne
  • zielone

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.