Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Dąbrowica

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Dąbrowica
 • 17 lutego 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 16 marca 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 14 kwietnia 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 28 kwietnia 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 14 maja 2021
  • komunalne
  • zielone
  • segregowane
 • 28 maja 2021
  • komunalne
  • zielone

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.