Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Dąbrowica

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Dąbrowica
 • 24 października 2019
  • komunalne
  • zielone
 • 14 listopada 2019
  • komunalne
  • popiół
  • segregowane
  • zielone
 • 12 grudnia 2019
  • komunalne
  • popiół
  • segregowane
  • zielone

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.