Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Tomaszowice

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Tomaszowice
 • 08 czerwca 2020
  • komunalne
  • papier
  • tworzywa sztuczne i metal
  • zielone
 • 22 czerwca 2020
  • komunalne
  • szkło
  • zielone

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.