Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Prosimy o wystawianie pojemników do godzin 700 w dniu odbioru.

posesje jednorodzinne

 

Marysin

Gmina Jastków

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Marysin
 • 11 lutego 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 09 marca 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 09 kwietnia 2021
  • komunalne
  • popiół
  • zielone
  • segregowane
 • 23 kwietnia 2021
  • komunalne
  • zielone
 • 10 maja 2021
  • komunalne
  • zielone
  • segregowane
 • 24 maja 2021
  • komunalne
  • zielone

posesje wielorodzinne


Odpady zielone odbierane są na zgłoszenie telefoniczne

 

miejscowość data i rodzaj odpadów
miejscowość data i rodzaj odpadów
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.