Sprawy Bieżące

INFORMACJA W SPRAWIE WYNAJMU ŚWIETLIC WIEJSKICH

autor Marcin Abramek · 27 paź 2017 o 13:38

Gmina Jastków jest właścicielem 8 świetlic wiejskich: w Płouszowicach  Kolonii, Mosznej, Ożarowie, Ługowie, Tomaszowicach, Sługocinie, Moszenkach i Smugach. Zgodnie z uchwałą  Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 26 lutego 2016 r. i Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Jastków z dnia 6 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem nr 142/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 13 października 2017 r.  świetlice wiejskie są udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowane przez gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, radnych gminy, radę gminy i organizacje społeczne działające na terenie gminy Jastków oraz na statutową działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ponadto świetlice mogą być wynajmowane odpłatnie przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty na organizację spotkań, szkoleń, konferencji, zebrań, uroczystości rodzinnych i imprez okolicznościowych. Obiekty te posiadają swojego opiekuna, który jest odpowiedzialny między innymi za utrzymanie porządku i czystość budynku oraz terenu wokół niego oraz udostępnianie obiektu zgodnie z uchwałą i zarządzeniem.

W sprawach wynajmu świetlic należy kontaktować się z opiekunami:

Świetlica wiejska w Płouszowicach Kolonii

Opiekun świetlicy: Aneta Wrona tel. 512-135-516

Świetlica wiejska w Ługowie

Opiekun świetlicy: Bożena Jabłońska tel. 519-367-517

Świetlica wiejska w Mosznie

Opiekun świetlicy: Dorota Chęć  tel. 503-400-715

Świetlica wiejska w Smugach

Opiekun świetlicy: Katarzyna Warszawska

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.