Gmina >> Współpraca

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY JASTKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART3. UST 3. USTAWY Z DNIA 24.04.2003 R O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2023-2025

autor Michał Słodkowski · 24 sie 2023 o 11:44

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art3. ust 3. ustawy z dnia 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025

Załączniki:

  1. 20230824120109808.pdf 24 sie 2023 — 304 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.