Gmina >> Współpraca

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

autor Sylwia Gospodarek · 22 mar 2016 o 08:17

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku  zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.