Gmina >> Współpraca

WÓJT GMINY JASTKÓW OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYŁONIENIE WYKONAWCÓW ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2022 NA TERENIE GMINY JASTKÓW W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB..

autor Michał Słodkowski · 09 cze 2022 o 13:17

-

Załączniki:

  1. ogloszenie o naborze.pdf 09 cze 2022 — 616 KB
  2. formularz zgloszeniowy.pdf 09 cze 2022 — 864 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.