Gmina >> Współpraca

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 20 KWIETNIA 2016 R.

autor Sylwia Gospodarek · 21 kwi 2016 o 14:38

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Jastków z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.