Gmina >> Współpraca

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 17 STYCZNIA 2017 R.

autor Marcin Abramek · 18 sty 2017 o 11:17

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.