Gmina >> Współpraca

ZARZĄDZENIE NUMER 14/2020 WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 4 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Sylwia Gospodarek · 05 lut 2020 o 09:45

 

 

Dalsza część Zarządzenia Konkursu dostępna w załączniku (pierwszy link).

Załączniki:

  1. Zarządzenie Konkursu 05 lut 2020 — 4,62 MB
  2. Wzór Oferty 11 lut 2020 — 53,3 KB
  3. Wzór Sprawozdania 05 lut 2020 — 229 KB
  4. Wzór Umowy 05 lut 2020 — 586 KB
  5. załącznik nr. 2 do zarządzenia 05 lut 2020 — 51,3 KB
  6. Zaktualizowany Harmonogram Realizacji Zadania 05 lut 2020 — 16,3 KB
  7. Zaktualizowane Informacje Dotyczące Rezultatów Realizacji Zadania 05 lut 2020 — 14,5 KB
  8. Zaktualizowana Kalkulacja Kosztów Realizacji Zadania 05 lut 2020 — 16,8 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.