Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY

autor Tomasz Choma · 06 kwi 2016 o 14:37

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz remont odcinków dróg w miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 06 kwi 2016 — 139 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 06 kwi 2016 — 557 KB
  3. Specyfikacja Techniczna 06 kwi 2016 — 1,12 MB
  4. Umowa (wzór) 06 kwi 2016 — 171 KB
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty 11 maj 2016 — 140 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.