Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JASTKOWIE

autor Tomasz Choma · 01 sie 2019 o 15:54

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Jastkowie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 01 sie 2019 — 316 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 01 sie 2019 — 448 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 01 sie 2019 — 375 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 01 sie 2019 — 51,9 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ 08 sie 2019 — 152 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08 sie 2019 — 76,6 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 12 sie 2019 — 157 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 22 sie 2019 — 235 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.