Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW I SZAFY MOBILNEJ

autor Tomasz Choma · 10 paź 2018 o 15:36

Dostawa komputerów i szafy mobilnej

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 10 paź 2018 — 260 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10 paź 2018 — 711 KB
  3. Pytania i odpowiedzi (1) 12 paź 2018 — 167 KB
  4. Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna 12 paź 2018 — 182 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 19 paź 2018 — 171 KB
  6. Unieważnienie postępowania 19 paź 2018 — 169 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.