Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

autor Tomasz Choma · 24 wrz 2018 o 16:15

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Dąbrowica, Płouszowice Kolonia, Dębówka w ramach aglomeracji Lublin

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 24 wrz 2018 — 247 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 24 wrz 2018 — 1,59 MB
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy) 24 wrz 2018 — 285 KB
  4. Załączniki do wzoru umowy 24 wrz 2018 — 459 KB
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ (zakres projektu) 24 wrz 2018 — 1,33 MB
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ (poglądowa koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej) 24 wrz 2018 — 88,5 MB
  7. Zmiana SIWZ (1) 02 paź 2018 — 517 KB
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 02 paź 2018 — 101 KB
  9. Informacja z otwarcia ofert 10 paź 2018 — 175 KB
  10. Informacja o wyniku postępowania 30 paź 2018 — 164 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.