Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU PO BYŁYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA

autor Tomasz Choma · 07 lut 2019 o 15:37

Remont budynku po byłym przedszkolu samorządowym z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 07 lut 2019 — 285 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07 lut 2019 — 495 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 07 lut 2019 — 9,79 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 07 lut 2019 — 333 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ 22 lut 2019 — 143 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22 lut 2019 — 96,2 KB
  7. Mapa do celów projektowych 22 lut 2019 — 12,6 MB
  8. Informacja z otwarcia ofert 27 lut 2019 — 151 KB
  9. Informacja o wyniku postępowaniu 28 mar 2019 — 201 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.