Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY OŻARÓW

autor Tomasz Choma · 01 lut 2018 o 12:49

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody Ożarów

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 01 lut 2018 — 268 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 01 lut 2018 — 383 KB
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ 01 lut 2018 — 160 MB
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ 01 lut 2018 — 631 KB
 5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 16 lut 2018 — 91,3 KB
 6. Załącznik nr 1 do SIWZ /po modyfikacji/ 16 lut 2018 — 181 KB
 7. Przedmiar robót branża elektryczna *ath 16 lut 2018 — 43,6 KB
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 16 lut 2018 — 94,5 KB
 9. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 21 lut 2018 — 132 KB
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 21 lut 2018 — 94,1 KB
 11. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (3) 27 lut 2018 — 249 KB
 12. Dokumentacja hydrologiczna cz.1 27 lut 2018 — 1,26 MB
 13. Dokumentacja hydrologiczna cz.2 27 lut 2018 — 1,01 MB
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) 27 lut 2018 — 76,6 KB
 15. Informacja z otwarcia ofert 05 mar 2018 — 72,8 KB
 16. Informacja o wyniku postępowania 28 mar 2018 — 142 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.