Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

autor Tomasz Choma · 24 kwi 2020 o 18:38

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie

Nagranie z Otwarcia Ofert:

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 24 kwi 2020 — 158 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 24 kwi 2020 — 1020 KB
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ 24 kwi 2020 — 12,5 MB
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ 24 kwi 2020 — 661 KB
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 07 maj 2020 — 197 KB
 6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 07 maj 2020 — 330 KB
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 12 maj 2020 — 197 KB
 8. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 12 maj 2020 — 535 KB
 9. Dodatkowa dokumentacja 12 maj 2020 — 2,09 MB
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) 15 maj 2020 — 203 KB
 11. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (3) 15 maj 2020 — 262 KB
 12. Informacja z otwarcia ofert 22 maj 2020 — 207 KB
 13. Informacja o wyniku postępowania 17 cze 2020 — 531 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.